Kostnader

 

 

 

         Telefonrådgivning:   100 kr. för 5 minuter telefontid.

         Gårdsbesök:             250 kr. per timme + moms och reseersättning: 17 kr. per mil +

moms eller tåg- eller bussbiljett.

         Föredrag med möjlighet att ställa frågor:

                                            250 kr. per timme + moms och reseersättning: 17 kr. per mil +

moms eller tåg- eller bussbiljett.

         Kurser:                      500 kr. per person per dag + materialkostnader + eventuell

reseersättning.