Välkommen till Paul's Ekologiska Rådgivnings Hemsida.

På den här hemsida kan Du hitta information hur Du kan få hjälp med alla Dina problem i Dina odlingar.
Du kan också få några tips direkt utan kostnad på alla områden inom odling.   
Dessutom kan Du få hjälp med att planera Dina odlingar hur stora eller små de än är, i samband med växtföljd och samodling.

I samband med klimatförändringarna är det nyttigt att odla utan kemiska hjälpmedel som för det mesta är baserade på olja.
Du får också information om hur Du kan förbättra näringen och mikrolivet i jorden.

Genom att odla ekologisk är det till ingen nytta att använda genmanipulerade (GMO) växter eftersom de växter Du odlar ekologiskt får den högsta kvalité och en bra smak kombinerad med en högre tålighet mot sjukdomar, angrepp och klimatförändring.

Vill du lägga om odlingarna från konventionell (handels-/konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel) till ekologisk kan du få hjälp med detta.
Gårdsvandring hålls på Solbacka Gård någon gång i augustimånaden varje år.
Telefonrådgivning, brev- och email/e-post rådgivning finns att få mot en liten ersättning.
Naturligtvis kan jag gärna komma till Dina odlingar för en personlig rådgivning, vi kommer överens om en skälig ersättning.

Lycka till med Dina odlingar.

Paul Teepen Eskilstuna.

Kolla under Publikationer.

Den här sidan har besöktsggr.